Cities of Exile: Political refugees in Paris, Brussels and London, 1830-1848

Veel moderne politieke ideologieën, zoals nationalisme en socialisme, ontstonden in de eerste helft van de negentiende eeuw. Politieke vluchtelingen, die samenkwamen in enkele grote Europese steden, speelden daarbij een belangrijke rol. Mijn onderzoeksproject “Cities of exile” gaat over deze intellectuelen in ballingschap in Parijs, Brussel en Londen aan de vooravond van de Europese revolutiegolf van 1848. Ik bestudeer hoe zij onderling vernieuwende ideeën uitwisselden en welke rol de stedelijke context daarin speelde.

Many modern political ideologies, such as nationalism and socialism, took shape in the first half of the nineteenth century. Political refugees, gathering in a few European metropolises, were crucial to this process. My research project “Cities of exile” studies these émigré intellectuals in Paris, Brussels and London on the eve of the Europe-wide revolutions of 1848. I examine in particular how these refugees exchanged innovative ideas and how this was informed by the urban context.

Publicaties / Publications

Tot nu toe heeft dit project de volgende publicaties opgeleverd.

Thus far, this project has yielded the following publications.

‘Onderzoek doen naar migratiegeschiedenis als immigrant in East-End Londen: over superdiversiteit, historische continuïteit en brexit’, blogpost op Over de muur, 22 November 2018.

‘Hebben Marx en Engels ons nog iets te melden? Drie recente intellectuele biografieën’, De Nederlandse Boekengids, 4-3 (2018), 38-41.