Franse geschiedenis / French history

Behalve mijn boek schreef ik tijdens mijn promotieonderzoek ook enkele artikelen over Franse geschiedenis en herinneringscultuur.

In addition to my book, I also wrote several articles about French history and cultural memory during my PhD research.

Academisch / Academic

‘Commemorating Jules Michelet, 1876, 1882, 1898. The productivity of banality’, French History, advanced online publication, 2019.

Between 1870 and 1900 three commemorative events for Jules Michelet took place in France: his burial at the Père Lachaise cemetery in 1876, the unveiling of his monument in 1882 and the national commemoration of his centenary in 1898. The republican historian was thus a major figure in Third Republic memory culture, while he was also considered one of its sources of inspiration. This article examines how throughout successive commemorations Michelet’s legacy was appropriated and popularized by the regime and how this resulted in what can be called a ‘banalizing of memory’. Furthermore, it argues that this banalizing process, despite criticism based on Michelet’s own work, was productive and led to an expansion of the public’s awareness of Michelet. Rather than being a sign of declining memory, banality in some contexts was the most viable option for realizing the aims of a commemoration.

‘Les obsèques de Jules Michelet et la formation de l’identité estudiantine sous la Troisième République’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis / Revue Belge de Philologie et de l’Histoire, 92/4 (2014), p. 1151-1172.

Op 18 mei 1876, twee jaar na zijn dood, werd Michelet begraven op het kerkhof Père Lachaise te Parijs. De ceremonie trok veel belangstellenden, waaronder enkele republikeinse politieke leiders. Het feit dat de republikeinen twee maanden voordien een belangrijke verkiezingsoverwinning behaald hadden, maakte dat de begrafenis het karakter kreeg van een overwinningsmanifestatie. Maar de studenten uit het quartier latin maakten het grootste deel van de aanwezigen uit. In dit artikel wordt betoogd dat de publieke begrafenis van Michelet de eerste grote studentenmanifestatie in Parijs sinds 1848 was. Deze ceremonie bood de studenten de gelegenheid zich reeds op te werpen als een sociale groep met een eigen groepsidentiteit op een moment dat de inrichting van het universitaire onderwijs de vorming van daarvan nog belemmerde.

‘Vaderfiguren in de historiografische canon. De casus Jules Michelet’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 127/1 (2014), 21-40.

Jules Michelet heeft een onbetwiste plaats in de canon van grote historici van Frankrijk sinds de negentiende eeuw. In dit artikel wordt de werking van het ‘canoniseringsproces’ van grote historici onderzocht aan de hand van de casus van Michelet. Waarom werd Michelet als een vader beschouwd door jongere generaties historici die niet door hem waren opgeleid en die intussen een totaal andere geschiedbeoefening voorstonden dan hijzelf?

Kleinere teksten / Minor pieces

Telefonisch interview in De kennis van nu, Radio 5, over waarom de herdenking van de Slag bij Waterloo nog steeds gevoelig ligt in Frankrijk, 18 juni 2015, te beluisteren via soundcloud.

‘De Republiek van Charlie hebdo in het Panthéon’, ongepubliceerd, 19 mei 2015.

‘Michelet, vader van de Franse geschiedschrijving. Interview met Camille Creyghton door Irene van der Wal’, Skript historisch tijdschrift, 33/3 (2011), 177-178.