Geschiedenisdidactiek: Passages

In 2008-2010 schreef ik mee aan enkele delen van Passages, een serie handboeken voor het vak geschiedenis in het secundair onderwijs in Vlaanderen, uitgegeven door uitgeverij Averbode. Passages is een vernieuwende geschiedenismethode, die ontwikkeld is in nauwe samenwerking met historici die verbonden zijn aan diverse Belgische universiteiten en met geschiedenisleraren uit het secundair onderwijs. Elk boek is ingedeeld in de volgende thema’s: volk & natie; individu; arbeid; natuur; oorlog. De boeken zijn rijk ge├»llustreerd en de methode wordt ondersteund door een didactische website.

Meer informatie over Passages staat op de website van de boekenreeks.