De schoonheid en de dood

‘De schoonheid en de dood. De dood in Venetië van Thomas Mann als een novelle over de kunst’, in: Streven. Cultureel-maatschappelijk maandblad, 76/8 (2009), 696-705.